Семинар в г. Николаеве. Июль 2018 г.

   Семинар в г. Николаеве. Февраль 2017 г.

   Семинар в г. Николаеве. Июль 2016 г.

   Семинар в г. Николаеве. Ноябрь 2014 г.

   Семинар в г. Николаеве. Июль 2014 г.

   Семинар в г. Николаеве. Июль 2013 г.

   Семинар в г. Николаеве. Июль 2012 г.

   Семинар в г. Николаеве. Март 2011 г.